جواب نوشتن صفحه ۱۶۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم به معنای نکوهش است در جدول از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سرزنش.