جواب پرسش صفحه ۱۴۳ کتاب کار و فناوری پایه نهم به نظر شما ارزش چیست؟ چرا باید ارزش های خودتان را بشناسید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : داشتن اهمیت شغل برای فرد همان ارزش است. هر فرد به هر شغلی که می پردازد، باید برای شغل خود ارزش قال شود تا ضمن احساس راحتی خود، پیشرفت نیز داشته باشد.