جواب پرسش صفحه ۱۴۳ کتاب کار و فناوری پایه نهم به نظر شما استعداد چیست؟ چرا باید استعداد خودتان را بشناسید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : استعداد به معنی یادگیری شغل و پیشرفت در آن شغل است. انسان به هر کاری که مشغول می شود به پیشرفت نیاز دارد و پیشرفت زمانی حاصل می شود که فرد بتواند کار مهمی انجام دهد و داشتن استعداد نیز می توان عامل یادگیری بیشتر و انجام کارهای مهم شود.