جواب فعالیت صفحه ۷۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم به نظر شما اگر در کشور ما زاد و ولد کم شود در آینده با چه مشکلاتی روبرو می شویم؟ چند مورد بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در آینده با کاهش نیروی جوان مواجه شده که چرخ اصلی محرک کشور هستند و در واقع کشور با کمبود نیروی کار جوان و شاداب مواجه خواهد شد.