جواب فعالیت کلاسی صفحه ۹۸ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم به نظر شما بیکاری چه مشکلات دیگری در جامعه به وجود می آورد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نیازمند شدن به دیگران.
عدم مشارکت در کارهای خیر.
باعث ایجاد جرام و تخلفات اجتماعی.