جواب درک مطلب صفحه ۹۴ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم به نظر شما راز زندگی چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زندگی، رشد و پیشرفت همراه با ایمان و تقوای الهی.

نازیلا محمدی : به نظرمن معنی راز زنندگی این است.زندگی،رشد،وپیشرفته همراه با ایمان وتقوای الهی است.تمام .