جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۹ کتاب پیام های آسمان پایه نهم به نظر شما علت این اختلاف چیست چرا این وضع در جهان به وجود آمده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دلیل آن این است که ثروتمندان «حقوق واجب» خود را نپرداخته اند، زیرا طبق سخن پیامبر (ص) اگر ثروتمندان حقی که بر گردنشان است را بپردازند دیگر فقیری گرسنه ویا برهنه ای در جهان وجود نخواهد داشت.