جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۹ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم به نظر شما چه چیزهایی زبان فارسی و خط فارسی را تهدید می کند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نفوذ واژه های بیگانه و عدم آشنایی با دستور زبان فارسی و عدم شناساندن آن به دیگر مردمان جهان برای فراگیری آن.