جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم آب پاک در اختیار ندارد و به همین دلیل با گلاب وضو می گیرد وضوی مکلف صحیح است یا باطل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وضو باطل است، زیرا آب گلاب مضاف است و وضو با آب مضاف صحیح نیست.