جواب فکر کنید صفحه ۲۵ کتاب علوم تجربی پایه هشتم هر یک از این اتم ها به چه عنصری تعلق دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کربن.