جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم به چه چیزهایی باید نه گفت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

زینب حسین زاده :‌
به بعضی از افکار منفی که چیز های مثبت را از ما گرفته و باعث برهم خوردن ذهنمان و ارامشمات میشود باید قاطعانه ( نه) بگوییم تا به حالت عادی و زندگی ارامش بخش برگردیم.

مائده طالبی :‌اگر دوستمان درخواستی از ما دارد وآن نه به نفع ماباشد و نه به نفع خودش مثل رسوندن تقلب که حق ماهم ضایع نشود وآن هم متوجه کارش باشد بای قاطعانه و با احترام و آرامش*نه* بگوییم تا متوجه کار زشتش بشود ……

محدثه :‌به درخواست بی جا ی دیگران نه بگویید .چون تحقیقات نشان میدهد بسیاری از افراد که معتاد شده اند به دلیل حرف های دوستانشان بوده است.