جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۲ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم به کاری که مصطفی کرد «ایثار» می گویند نمونه ای دیگر از ایثار را ذکر کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمونه های بسیار زیادی از ایثار در دفاع مقدس اتفاق افتاده است جایی که رزمندگان برای آسایش هم قطاران و مردم وطن خود از هیچ ایثاری دریغ نکردند.