جواب فعالیت صفحه ۴۵ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم شما در محل زندگی تان به کدام رسانه های جمعی دسترسی دارید نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.