جواب برنامه ریزی صفحه ۱۰۵ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم با چه برنامه ها و اقداماتی می توانیم به گونه ای زندگی کنیم که مایه زیبایی آنان باشیم و چه کارهایی ما را از این مسیر دور میکنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- از اهانت و توهین به مقدسات سایر مسلمانان خودداری کنیم.
2- رفتارهای انسان دوستانه و مطابق با فرمان های الهی داشته باشیم.
3- از غیبت، دروغ و رذال اخلاقی دیگر بپرهیزیم و فضایل اخلاقی را کسب کنیم.
خیانت در امانت، بدزبانی، انجام گناهان و دور بودن از آموزه های قرآنی و اخلاق معصومین (ع) ما را از این مسیر دور می کند.