جواب فعالیت صفحه ۲۵ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم چالش های کشور و راهکار های برون رفت از این مشکلات بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عدم رشد اقتصادی مناسب : الگو گرفتن از رشد اقتصادی کشور های پیشرفته. بیکاری تورم و گرانی : برنامه ریزی مناسب جهت رفع این مشکلات و الگو گرفتن از کشور های پیشرفته.

نویسنده : مشکل کشور ما مشکل اقتصاد تک محصولی است.

امین : سالیان سال است که اقتصاد کشور ما بر پایه نفت در حال حرکت و جریان است و دلار های نفتی موتور توسعه اقتصاد محسوب می شود و اگر این درآمد حاصل از نفت و گاز نبود شاید اوضاع ما به مراتب از افغانستان هم بدتر بود . اما عیب دیگر این اقتصاد تک محصولی در این است که با توجه به نظر کارشناسان در حوزه نفت و گاز تا چند سال دیگر این منابع در حال اتمام هستند و باید به فکر منبع جدید برای تولید انرژی باشیم . مشکل دیگر اقتصاد تک محصولی در این است که بازیگران عرصه سیاست خارجی از جمله آمریکا خواهان اعمال محدودیت در صادرات نفت ایران هستند و برایجایگزینی این محصول در عرصه اقتصاد باشیم.

ترنم : راه نجات مردم = پیروی از رهبری.

نیایش : الگو قرار دادن کشور های موفق مثل چین در این زمینه تمرکز روی انرژی هایی نو مثل باد اب و خورشید و حتی کشف انرژی های جدید این باعث میشود که هم سود بیشتر ی داشته باشیم هم ضرر اقتصادی کمتری به ما وارد بشه هم یه انرژی جدید کشف کردیم.

دیبا : میتوانیم اقتصادمان را بر پایه صنایع دستی، صادرات، محصولات خوراکی، گردشگری و … به جریان در اوریم و به نفت متکی نباشیم.