جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۴۰ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم بیشترین پیشرفت های علمی مسلمانان در چه زمانی روی داده است؟ با یک مثال آن را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در زمان امام صادق (ع)، به عنوان مثال، بیش از چهار هزار نفر، در مجالس گوناگون درس امام صادق علیه السلام شرکت می کردند و هر گروهی به یادگیری یکی از رشته های علمی مشغول بودند؛ شاگردانی که بعدها، دانشمندان بزرگی شدند و نام برخی از آنها هنوز در بسیاری از دانشگاه های بزرگ جهان شنیده می شود.