جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۴ کتاب پیام های آسمان پایه نهم چه صفتی از صفات خداوند در قرآن کریم بیشتر تکرار شده است چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : رب العالمین، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین، صمد، احمد . زیرا تمامی این صفات، وابسته به همان چیزی است که در جهان آفرینش دیده و بابت آن شکرگذار هستیم، پس آفریننده آن قطعا از این صفات برخوردار بوده و در همه چیز تبحر دارد.

مهدی : صفاتی چون غفور, ودود, شدید العقاب, یحب التوابین وغیره. زیرا از طریق این صفات ما شناخت صحیحی از خداوند پیدا می کنیم و می دانیم در عین اینکه خداوند مهربان و مهربانی اش همه بندگان را در بر گرفته است مجازات کننده نیز است و کسانی را که به مبارزه با حق بر خیزند به عذابی دردناک گرفتار می کند.