بیماری ژنتیکی بر اثر از دست رفتن ساختار هموگلوبین

کدام بیماری ژنتیکی بر اثر از دست رفتن ساختار هموگلوبین به وجود می آید

هموگلوبین بدن :

هموگلوبین بدن وظیفه ی حمل اکسیژن در بدن را دارد که باعث تنفس و اکسیژن رسانی و تنفس سلولی میشود اگه هموگلوبین نبود ما زنده نبودیم . بعضی افراد با مشکل کمبود هموگلوبین مواجه میشوند که این افراد یا گل بول قرمزشان کم است یا گلبول های قرمزشان شکلشان فرق میکند و نمیتوانند هموگلوبین زیادی در خود جای دهند . کاهش هموگلوبین امراض بسیاری را به وجود می آورد که در ادامه آن هارو میگیم .

تلاسمی هموفیلی سندرم داون :

سندرم داون که اصلا به هموفیلی بودن ربط نداره و یک بیماری ژنتیکی هستش که با احتمال کم برای همه ممکنه به وجود بیاد که در عرف جامعه به آن منقول میگویند . هموفیلی هم یک بیماری مربوط به وراثت دیگه ای است که اونم اصلا ربطی به موضوع نداره و گزینه ی اصلی تلاسمی است که سوال جواب بیشتر بدانیم امروز ما هستش که تلاسمی از کمبود هموگلوبین یا خرابی آن به وجود می آید . در این بیماری هموگلوبین ساختار خود را از دست میدهد و باعث انتقال کمتر اکسیژن به سلول های بدن میشود .