جواب خودت را امتحان کن صفحه ۸۶ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم بین حرکت ابرها و گذشتن زمان چه شباهت هایی وجود دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با سرعت می گذراند و دیگر قابل برگشت و جبران نیستند.