جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۰۱ کتاب هدیه های آسمان چهارم بین ضرب المثل یک کلاغ و چهل کلاغ با موضوع «امانت داری» چه ارتباطی وجود دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر فردی در بیان حرف کسی امانت داری را رعایت نکند و آن را همان طور که شنیده بازگو نکند و آن را تغییر دهد، در واقع یک کلاغ و چهل کلاغ کرده است.

یگانه احمدی : من میخواهم که بدانم Mania این ضرب المثل بین ضرب المثل یک کلاغ و چهل کلاغ با موضوع با موضوع امانت داری چه ارتباطی وجود دارد.

معین الدین ناصری : حرف و سخنی که کسی با ما در میان می گذارد نزد ما امانت است و هنگام بازگو کردن آن نباید به آن چیزی اضافه کنیم و یا چیزی کم کنیم چون ممکن است معنای آن حرف کاملا تغییر کند و مفهوم سخن آن چیزی نباشد که منظور شخص صاحب سخن باشد.

ناشناس : این ضرب المثل در موقعی به کار می رود که بخوا هند بگویند واقعیت کمتر از آن چیزی است که می شنویم حرف مردم نیز نزد ما امانت است وباید در هنگام باز گو کردن عین آن را بگوییم.

ناشناس : من باید همان چیزی را که شنیده ام بگویم تا یک کلاغ چهل کلاغ نشود.

تانیا : امانت دار خوبی باشم حتما مثل کلاغ ها میشه که میگن یک کلاغ چهل کلاغ کلاغ ها ممکن که امانت مارا ببرند پس باید امانت دار خوبی باشیم وان را به وقتع اش به صاحبش بر گردانیم.

زهرا سادات :‌ماباید امانت دارباشیم حتی درحرف هایمان مثلا وقتی کسی حرفی رابه مامیزند مانباید بدون اجازه ی اوآن حرف را به کسی دیگری بگوییم ویااگر آن کسی که حرف راگفته ومیگوید به کس دیگری بگوییم به آن حرف چیزی اضافه ویاکم نکنیم
پیامبراکرم (ص)می فرمایند:
امانت دار باشید
پس ماباید به حرف پیامبر خودباید گوش بدهیم ودرهمه چیز امانت دار باشیم.