تان تاشچی یک خواننده ترکیه می باشد که عکس یک ایرانی را در صفحه اینستاگرام خود گذاشته است بیوگرافی زندگینامه عکس تان تاشچی خواننده ترکیه ای همراه با ماجرای ماشین ایرانی در اینستاگرام تان تاشچی تلگرام تان تاشچی دانلود فیلم کلیپ عکس تصاویر از سایت نکس لود دریافت کنیم.

ماجرای عکس در صفحه اینستاگرام تان تاشچی

تان تاشچی یک عکس از ایرانی ها را در صفحه اینستاگرام خود گذاشته و گفته است که من این ایرانی را که اسم من را روی پشته شیشه ماشین زده است را پیدا خواهم کرد این ماشین یک پراید قرمز می باشد که در شیشه عقب خود به ترکیه ای تان تاشچی را نوشته است و تان تاشچی خود از این حرکت بسیار خوشحال شده است و گفته است به زودی این ایرانی را که عکس من را در پشت ماشین گذاشته است را پیدا خواهم کرد و با حرف خواهم زد ماجرای جزئیات این قضیه را به زودی در جریان سایت نکس لود برای شما کامل خواهیم توضیح داد.