دلارام خسروانی در فضای مجازی و در اینستاگرام خود گفت که حسین دوست پسری که مرا حامله کرده و پس از آن رفت دلارام خسروانی از خبر از حاملگی خود را در اینستاگرام منتشر کرده است که جنجال زیادی را نیز به پا کرده است دلارام برای خود قیافه حق به جانب را گرفته است و می‌گوید باید فرهنگ بچه دار شدن بدون ازدواج را رواج دهیم.

حسین دوست پسر دلارام خسروانی

ماجرای حسین دوست پسر دلارام خسروانی آدرس اینستاگرام

دلارام خسروانی در پیج خود که در آن لاین این فیلم می داد گفت که حسین دوست پسری بود که با او رابطه داشته و پس از مدتی از حامله کشته است و نمی خواهد بچه را سقط کنند بنابراین می خواهد فرزندش را به دنیا بیاورد این یک رسوایی بزرگ برای دلارام‌خسروانی و خانواده اش می باشد و دلارام خسروانی با بی توجهی و سهل انگاری این چیز بزرگ را کوچک می شمارد در ادامه خبر های کاملی راجع به حسین دوست پسر دلارام خسروانی برای تان خواهیم گذاشت.

حسین دوست پسر و پدر بچه دلارام خسروانی کیست

حسین دوست پسر دلارام خسروانی که دلارام خسروانی از حسین می باشد پس از این که دلارام خسروانی ا قرار کرده است که  فرزند داخل شکم دلارام‌خسروانی متعلق به حسین می‌باشد. حسین پس از شنیدن این خبر از دلارام خسروانی خواسته است که آزمایش دی ان ای بدهد دلارام خسروانی این حرف را قبول نکرده است و گفته است با این وضع به خودم توهین می کنم و به شوهر خود خواهند کرد و هیچ وقت آزمایش دی ان ای نخواهم داد. جنجال دلارام خسروانی و حسین دوست پسر دلارام خسروانی همچنان ادامه دارد.