ماجرای کوین اسپیسی چیست بیوگرافی و زندگینامه بازیگر مطرح هالیوودی و بازیگر نقش اول سریال خانه پوشالی رسوایی اخلاقی ماجرای تجاوز و جریان قضیه کنار گذاشته شدن کوین اسپیسی از سریال خانه پوشالی از سایت نکس لود دریافت کنید.

قضیه آزارجنسی کوین اسپیسی

شاید همه شما عزیزانی که به فیلم های هالیوودی نگاه می کنید بشناسید کوین اسپیسی بازیگر نقش اول سریال خانه پوشالی و بازیگر مرد که خود را از کف جامعه بیان ریاست جمهوری رساند و با سیاست های کثیف خود همه را مجاب کرد تا ریاست جمهوری را از بقیه رقبا به دوستان و با کارهایی که انجام داده سیاست را در آمریکا لجن زاری تشبیه کرده است. در اخبار جدید که از کوین اسپیسی منتشر شد که بین اسپیسی بازیگر هالیوودی اتهامات آزار جنسی رو شد و خبر می رسد که افراد مختلفی که توسط کوین اسپیسی مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته اند یکی یکی از تجربیات ناخوشاینده کوین اسپیسی پرده برداری می کنند.

بیشتر کسانی که مورد تجاوز و آزار کوین اسپیسی و ضربه های فیزیکی جنسی از او شدند زیر ۱۸ سال هستند. کوین اسپیسی در فضای مجازی گفت که این قضیه برای سی سال پیش می باشد و من در حالت عادی نبودم و الکل مصرف کرده بودند و بقیه اتهاماتی که راجع به او زده شد را نیز رد کرده و این افراد هالیوود و بازیگران و مردم آمریکا از این رفتار کوین اسپیسی به خشم آمده اند و به یکی از منفورترین بازیگران هالیوود تبدیل شده است.