جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۲ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم چه شباهتی میان تابلوهای راهنمایی و رانندگی و قوانین دین وجود دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : لف) تابلوهای راهنمایی و رانندگی از سوی افراد مطلع و آگاه برای راهنمایی کاقران و رانندگان قرار داده شده است تا رانندگی بی خطر داشته باشند.
قوانین دبن: در جاده زندگی هم از سوی خداوند آگاه و دانا علامت ها و تابلوهابی قرار داده شده است تا انسان سالم به مقصد برسد.
ب) همان طور که تابلوهای راهنمایی و رانندگی به دنبال اذیت و آزار نیست بلکه خیر و صلاح راننده را می خواهد تا او را از سقوط و تصادف حفظ کند.
تابلوهای خداوند نیز برای حفظ سلامتی و آرامش روحی و جسمی انسان و نجات انسان از خطرات وضع شده است و توجه به آنها می تواند انسان را از انحراف و سقوط به دره های هولناک محافظت کند.