جواب کار کلاسی صفحه ۱۹ کتاب کار و فناوری پایه هفتم تاثیرات استفاده از تلفن همراه در زندگی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ارتباط راحت و سریع در هر مکان.