جواب کار کلاسی صفحه ۱۸ کتاب کار و فناوری پایه هفتم تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ۱- کاربرد در آموزش ومدرسه هوشمند ۲- کاربرد در پزشکی ۳- کاربرد در مسافرت و تهیه بلیط و رزرو ۴- کاربرد در فرستادن نامه – ایمیل ۵- کاربرد در تجارت الکترونیکی.