جواب با خانواده صفحه ۷۳ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم تاریخ تولد و شهادت امام هادی را از روی تقویم پیدا کنید و آن را در اینجا بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : روز تولد: 15 ذی الحجه. روز شهادت: 3 رجب.