جواب فکر کنید صفحه ۱۲۹ کتاب علوم تجربی پایه هفتم تامین آب مورد نیاز بدن به چه صورت هایی انجام می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : غذاهای آبدار ، نوشیدن مایعات ، تولید آب درون سلول ها به کمک واکنش تنفس سلولی.

محمد امین :‌از طریق نوشیدن آب و مایعات دیگر و خوردن مواد غدایی (مقدار آب هریک از مواد غذایی به نوع آن بستگی دارد) بنده محمدامین قبله هستم از شهرستان خوی مدرسه شهید دکتر چمران.

سردار : از طریق نوشیدن مایعات سالم و واکنش تنفس سلولی…….
سید محمد صدرا مویدیان دبیرستان شهید بهشتی اصفهان.