جواب حکایت صفحه ۱۳۹ کتاب ادبیات فارسی پنجم مفهوم تا تنور گرم است نان را بچسبان معنی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.