جواب کامل کنید صفحه ۱۱۲ کتاب هدیه های آسمان چهارم تا هرکس ذره ای کار خوب انجام داده است نتیجه آن را ببیند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : .در این روز مردم گروه گروه می آیند تا نتیجه کارشان را ببینند. تا هرکس ذره ای کار خوب انجام داده است، نتیجه ی آن را ببیند و هر کس ذره ای کار زشت انجام داده است، نتیجه ی آن را ببیند.
2- پاسخ به صورت زیر خواهد بود.