جواب دانش تکمیلی صفحه ۲۶ کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم آیا تبرک جستن به قبور یا بارگاه اولیای الهی شرک به حساب می آید ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.