جواب تفکر در حدیث صفحه ۶۹ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم تبریک و تهنیت مردم به حضرت علی پس از پایان مراسم نشانه چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نشانه زعامت و خلافت و رهبری امت است که تا آن روز به طور رسمی ابلاغ نشده بود، چرا که محبت و دوستی چیز تازه ای نبود تا به خاطر آن 120 هزار نفر تا نماز مغرب مشغول تبریک به آن حضرت شوند.