جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۹۲ کتاب نگارش پایه نهم نوشته زیر را بخوانید و نشان دهید کدام بخش از متن تحت تاثیر مطالعات نویسنده گستردگی و عمق بیشتری پیدا کرده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

انسان و فرشته، دو ستایشگر خالق هستند و به ستایشگری معرو فاند. ولی آیا جز انسان و فرشته، ستایشگران دیگری هستند؟ آیا ما آنها را می بینیم؟ می شناسیم؟ حکایت زیر، آیینه ای برای دیدن و شناختن اینان است: «یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیش های خفته شوریده ای که در آن سفر همراه ما بود، نعره برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت. چون روز شد، گفتم: «این چه حالت بود؟».
گفت: «بلبلان را شنیدم که به نالش درآمده بودند؛ از درخت؛ و کبکان در کوه و غوکان در آب و بهایم در بیشه. اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته.»
این حکایت، به خوبی، نشان می دهد که تنها انسانها و فرشتگان نیستند که خداوند را ستایشمی کنند؛ بلکه هر چه در زمین و آسمان است، به ذکر پروردگار مشغول است. قیام کوهساران، رکوع آبشاران، قنوت درختان، سلام غنچگان، همه و همه، نشان از سرود و ستایش دارند.
خداوند هم در قرآن کریم بر این حقیقت تاکید می کند و می فرماید:
«یسبح لله ما فی السموات و ما فی الارض» (سوره تغابن و جمعه / آیه 1).
پیام این آیه برای ما انسان ها این است که در حمد و ستایش آفریدگارمان از حیوانات، جمادات و نباتات عقب نیفتیم.
هرکس به زبانی صفت حمد تو گوید بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه و یا توحیدگوی او نهبنی آدم اند و بس هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد
2. موضوعی را انتخاب کنید و با بهره گیری از اطلاعات و دانش خود، به آن، گستره و عمق ببخشید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در این داستان حکایتی از سعدی آمده و آیه ای از قرآن کریمذکر شده و دو بیت شعر آمده است که همگی آن ها تحت تاثیر مطالعات نویسنده بوده و عمق و گستردگی بیشتری به متن بخشیده است.