در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را کم کرد و این عمل چگونه انجام میشود تحقیق جمع آوری اطلاعات صفحه 60 علوم تجربی نهم از سایت نکس لود دریافت کنید.

تحقیق درباره صفحه ۶۰ کتاب علوم تجربی پایه نهم

امروز می خواهیم برای شما عزیزان جمع آوری اطلاعات صفحه ۶۳ کتاب علوم تجربی را برای شما عزیزان در همین سایت قرار بدهیم ولی متاسفانه تاکنون توانستیم تحقیق و مقاله و پاورپوینت درباره جمع آوری اطلاعات صفحه ۶۰ در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را کم کرد و این عمل چگونه انجام میشود را پیدا کنیم ولی به زودی آن را برای شما عزیزان قرار خواهیم داد به زودی به این سر بزنید تا شاید این تحقیق را کامل کرده باشیم.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : در لولای در باید اصطکاک را زیاد کرد تا در به راحتی باز و بسته شود این عمل با روغن دادن در انجام می شود.

نویسنده :‌در مواردی مانند حرکت خودرو باید اصطکاک زیاد شود تاعامل حرکت خودرو شود یا در خصوص اشکی بازان اصطکاک بین برف سره با برف کم میشود در نتیجه نیروی اصطکاک بین چوب و برفکم میشود و به راحتی حرکت شکل میگیرد.