جواب درک مطلب صفحه ۸۶ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم منظور از تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یعنی باید با دانایان و پیران و جهان دیدگان مشورت کرد.

هستی : زور ده مرد بیشتر از یک مرد هست پس همفکری و مشورت هم بهتر از فکر یک نفر است.

ناشناس : اینکه زور ده مرد بیشتر از یک مرد است پس اگر در هرکاری چند نفر باهم همکاری کنند موفق می شوند تا اگر یک نفر ان کار را انجام دهد.