جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۶۷ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی با این کلمه ها ترکیب های مناسب را درست کنید و ارتباط آنها را با درس بگویید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فرشته وحی : جبریل فرشته وحی نزد حضرت محمد(ص) آمد.
روزگار تلخ : روزگار قبل از بعثت حضرت محمد(ص) روزگاری تلخ، پر از جهالت، ظلم و شکر بود.
راهنمای دلسوز : حضرت محمد (ص) راهنمایی دلسوز بودند.
غار حرا : حضرت محمد(ص) در غار حرا خدای یکتا را عبادت می کردند.