جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ترکیه و افغانستان چه اشتراکاتی با هم دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دین رسمی هر دو کشور اسلام است.
زبان مردم ترکیه، ترکی استانبولی و زبان مردم افغانستان فارسی دری و پشتو است.

محمد : دین رسمی هر دو کشور اسلام است زبان مردم ترکیه ، ترکی استانبولی و زبان مردم افغانستان فارسی دری و پشتو است . از بناهای تاریخی ترکیه مسجد ایا صوفیه و مسجد سلطان احمد را می توان نام برد از بناهای تاریخی افغانستان مسجد آبی در مزار شریف و درّه ی بامیان و مناره ی جم را می توان نام برد ..