جواب فکر کنید صفحه ۸۱ کتاب علوم تجربی پایه چهارم چرا تعداد نبض پس از فعالیت های بدنی تغییر می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هرچه سوخت و ساز بدن بیش تر شود، بدن به اکسیژن و غذای بیش تری نیاز دارد و کربن دی اکسید و مواد دفعی بیشتری تولید می کند، به همین دلیل ضربان قلب و دم و بازدم بیشتر می شود.