جواب تفکر صفحه ۶۵ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم به نظر شما تعیین جانشین توسط پیامبر آن هم در شرایطی که ایشان هنوز موفقیتی کسب نکرده بود و حتی خویشانش نیز دعوت او را نپذیرفته بودند چه پیام هایی در برداشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قرات قرآن کریم، تدبر در آیات قرآن کریم، حفظ آیات قرآنی، به کارگیری در زندگی فردی و اجتماعی، ایمان به خداوند، پیامبر (ص) و آخرت، افزایش دانش دینی با مطالعه.