جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۵ کتاب علوم تجربی پایه پنجم دبستان فهرستی از تغییرهای محیط اطراف خود تهیه کنید و آنها را در جدول زیر بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب جمع آوری اطلاعات علوم تجربی پنجم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باریدن برف و باران : بدون دخالت انسان. قطع درختان : با دخالت انسان. جاری شدن آب در رود : بدون دخالت انسان. آلوده کردن هوا : با دخالت انسان. تولید زباله : با دخالت انسان.

معصومه : گردش زمین به دور خورشید بدون دخالت انسان جوانه زدن گل بدون دخالت انسان صاف کردن جاده ها با دخالت انسان.

ستایش : ترش شدن شیر بدون دخالت انسان کپک زدن میوه بدون دخالت انسان.

نویسنده : رسیدن میوه : بدون دخالت انسان : تغییر فصل : بدون دخالت انسان : کندن زمین : با دخالت انسان.

آیلین : ما شیر رو میوه را خودمون باعث میشیم کپک بزنه و خراب بشه پس با دخالت انسان.

آیناز : صاف کردن جاده با دخالت انسان.

آیناز : درست کردن برج و ساختمان با دخالت انسان, بلند شدن قد، مو ناخن بدون دخالت انسان.

آیدا : کندن زمین بابیل مکانیکی بادخات انسان تغییر فصل بدون دخالت انسان.

ساکورا :
ساخت خانه با دخالت انسان❤ بخار شدن آب دریا و رودخانه بدون دخالت انسان❤ یخ زدن قالب یخ بدون دخالت انسان❤ پختن کیک با دخالت انسان❤ زرد شدن برگ درختان و گلها بدون دخالت انسان❤ قطع درختان با دخالت انسان ❤ساخت ظروف مسی با دخالت انسان❤ درست کردن آثار هنری مانند نوشته، نقاشی، با دخالت انسان ❤درست شدن هوا بدون دخالت انسان آلوده شدن هوا با دخالت انسان ❤🧡💛💚💜💙.