دلیل اینکه همه مردم ایران پرچم های ایران را درون پروفایل های تلگرام و اینستاگرام گذاشتند این است که در فضای مجازی برای همبستگی همه ایرانیان و در پاسخ به آمریکا و ترامپ و در دفاع با سپاه پاسداران ایران که آمریکا آن را تحریم کرد این پرچم را در پروفایل های شخصی خود قرار خواهند داد.

بیانیه‌ای درباره تغییر عکس پروفایل به پرچم ایران

تهران پس از تروریستی خواندن سپاه پاسداران و ملت ایران ایرانیان در جواب به او ساعت ۲۲ و ۲۲ مهرماه همه عکس پروفایل خود را به عکس پرچم ایران تغییر دادند و به صورت همبستگی و حمایت از ایران و اسم خلیج فارس این پرچم را در پروفایل های خود قرار دادند تا پیام محکمی برای ترامپ باشد.