جواب فعالیت صفحه ۱۵۴ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم تفاوت مصرف یک خانواده جوان با یک خانواده دارای چند فرزند چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده :‌مثلان یک فرد جوان برای خود و هسر واینده اش پس انداز میکند انا فردی که چند بچه دارد ادارهی زندگی برایش سخت میشود.