جواب خود ارزیابی صفحه ۳۳ کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم چه تفاوت هایی بین آثار هنری ایرانی اسلامی و آثار هنری مغرب زمین در زمینه ترکیب بندی وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ترکیب بندی ایرانی اسلامی بیشتر از نوع قرین است و اشکال هندسی زیادی در آن به کار می‌رود ولی در بیشتر از ترکیب بدنی غیر قرینه استفاده می‌شود همچنین در ترکیب بندی غربی تاکید بر روی یک نقطه است در حالی که در آثار هنری ایرانی اسلامی تاکید بر تمام اجزا است.