جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۶۹ کتاب دین و زندگی پایه دهم تلقین میت به هنگام دفن به کدام ویژگی برزخ اشاره دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وجود حیات.