جواب فعالیت در خانه صفحه ۱۲ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم وقتی به تنهایی درباره موضوعی فکر میکنیم چه روش ها قواعد و اصولی را باید رعایت کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اول باید مسئله یابی کنیم مسئله ای که قرار است در مورد آن فکر کنیم باید کاملاً واضح و مشخص باشد. خط موضوعات متفرقه ای را که امکان دارد ذهن ما را به خود مشغول کند از خود دور کنیم برنامه‌ریزی داشته باشیم و راه حل های مختلف را یادداشت کنیم.

حسین : از خود سوالات را مطرح کنیم آیا این فکر به دیگران آسیب می‌رساند آیا به من خانواده ام آسیب می‌رساند آیا مطابق به قانون کشور است آیا مطابق به دستور های دینی است بعد این سوالات به نتیجه‌ی آن فکر میکنیم.

امیرحسین خانی : نظرش خیلی جالب و متنوع بود من از نویسنده آن خیلی سپاسگزارم که آن را زحمت کشیده و نوشته من وقتی که این را نوشتم معلمم مرا تشویق کرد و جایزه داد و گفت:ای پسر خوب تو این مطلب قشنگ را از کجا پیدا کردی؟

امیر محمد : ۱–باید قبل از انجام کار به نتیجه آن کار فکر کرد که آیا این کار به مردم آسیب می رساند یا به منفعت مردم است.۲-باید فکر کنیم که آیا طبق دستورهای دینی است یا نه.۳-بعد از اینکه نتیجه مان مشخّص شد به فکرمان ادامه می دهیم.