جواب فعالیت صفحه ۱۶۵ کتاب علوم تجربی پایه نهم تنوع زیستی در ایران بعلت های طبیعی و انسانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

تنوع زیستی در ایران به علت های طبیعی و انسانی کاهش یافته است. بعضی گونا ها مانند سمندر لرستانی, خرس سیاه و ماهی کور غار در خطر انقراض اند. ماهی کور غار فقط در ایران یافت می شود. با مراجعه به منابع معتبر درباره وضعیت تنوع ریستی استانی که در آن زندگی می کنید مقاله ای بنویسید و در آن پیشنهادهایی برای حفظ زیستگاه های طبیعی و جانداران آن ارائه دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.