جواب خود ارزیابی صفحه ۲۳ کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم توانایی خود را در سه قسمت ذهن و مشاهده دست و احساس چگونه ارزیابی می کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بقیه جواب رو بفرستن.