امروز شیشه آبان ماه روز تولد احمدی نژاد و بیل گیتس می باشد  دو در یک روز به دنیا آمدند و خداوند را برای آمریکایی‌ها داد و احمدی‌نژاد را نیز برای ایرانی‌ها داد که هم از طرف راست و هم از طرف چپ مورد خیانت قرار گرفت و حرف رهبری را نیز زیر پای خود گذاشت.

متن های طنز درباره تولد احمدی نژاد

در فضای مجازی متون طنز زیادی راجع به احمدی‌نژاد گذاشته میشود احمدی‌نژاد که رتبه سوم کشور نامیده می شود که اصلاً معلوم نیست که آنها کدام ولی است و هر از گاهی به یک سمت کشیده می شود احمدی نژاد یکی از افرادی است که کشور را به اغتشاش در آورد و در انتخابات سال ۹۶ با ثبت نام خود در انتخابات حرف رهبری را زیر پای خود گذاشته و مورد نفرت اصولگراها و اصلاح طلب ها شد که تنها تر از احمدی نژاد در ایران کسی وجود ندارد وی فردی است که بیشترین تنوع میان مردم روبه‌رو شده است هم از سمت انقلابیون و مدافعان حرم و هم از سمت ضد انقلاب ها و اصلاحات.