جواب گفت و گو کنید صفحه ۷۵ کتاب علوم تجربی پایه هشتم با مقایسه دو نوع تولید مثل جنسی و غیرجنسی مزایا و معایب هر کدام را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در تولید مثل جنسی علاوه بر افزایش تعداد تنوع ژنتیکی بوجود می اید بنابراین در مقابل عوامل مختلف سازگاری بیشتری خواهند داشت.

نویسنده : در تولید مثل جنسی جنین محفوظ تر است.