جواب فکر کنید صفحه ۱۵۷ کتاب علوم تجربی پایه نهم دانش آموزی می گوید که تولید کنندگان در هر زیستگاهی گیاهان اند شما چه فکر می کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، موجوادت دیگری مانند جلبک ها، تک سلولی ها و فیتوپلانکتون ها نیز فتوسنتز می کنند.